Skip to content

Susanne Nejderås ser tillbaka på 2020 och fram emot 2021

Susanne Nejderås ser tillbaka på 2020 och fram emot 2021

2020 har, som för de flesta andra, varit ett väldigt annorlunda år med nya utmaningar och prövningar men också oanade möjligheter. Tiden har gett möjlighet till en hel del reflektioner och insikter där vi tvingats till snabb omställning ur flera avseenden. Smart Textiles har under året tagit klivet vidare in i nästa fas som en del av Science Park Borås med inriktning på nationell och internationellt arbete. Med allt som vi åstadkommit under året blickar vi framåt mot ett spännande 2021 och det nya normala.

Ett stort fokus under året har varit just det internationella perspektivet där mitt Wallenberguppdrag, våra EU-projekt och deltagande i europeiska nätverk varit viktiga komponenter för att utveckla positionen som den internationellt ledande innovationspartnern inom textil förnyelse. Deltagandet i FN:s arbete med den nyligen lanserade rapporten om textil-och modeindustrins utmaningar är ytterligare ett exempel på när vårt arbete blir alltmer uppmärksammat på den internationella arenan. Att dessutom få delta i det fortsatta arbetet, där FN nu tar fram en färdplan för en hållbar textil- och modeindustri, känns extra roligt och ligger väl i linje med vår strategi.

Stipendie gav möjligheter i Silicon Valley

Under 2019 fick jag ta emot ett stipendium som gav mig möjlighet att ytterligare stärka Smart Textiles internationella position i Silicon Valley, USA. Stipendiet sträckte sig över 13 månader och finansierades av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Det innebar, bland mycket annat, att jag under dessa tretton månader skulle bo och arbeta från Vinnovas kontor i Palo Alto, Silicon Valley, USA. Planen inför min vistelse i Silicon Valley var nogsamt genomarbetad och skulle fungera som en kompass för att styra mot uppsatta mål. Jag hade dock aldrig kunnat förutspå och förbereda mig på en vistelse som skulle bli så annorlunda och där min plan skulle bli så viktig att navigera mot. Det blev en oförglömlig tid på många sätt, med åtskilliga prövningar för mig och min familj. Pandemin är, till skillnad från det mesta i världen, demokratisk och drabbar alla. Min erfarenhet och en positiv effekt av pandemin är att den skapat möjligheter till kontakter och samarbeten som annars skulle vara svåra att etablera under denna tid.

Under tre månader befann vi oss i en total lock down. Det var en tuff och komplicerad tid för mig och min familj, för USA och speciellt Kalifornien, och än mer när covid-19 fallen ökade igen i mitten av sommaren. De stora tech-bolagen som Facebook, Apple och Google var tidiga med att förlänga distansarbete fram till mitten av 2021 och man insåg då att det kommer ta tid för USA att komma vidare och ur pandemin. Jag upplever att denna svåra tid har inneburit en öppenhet, ödmjukhet och intresse för samverkan för att tillsammans kunna lösa problem för en bättre värld i det nya normala. Projektet Smart-Shirt som genomförs tillsammans med Stanford University skapade snabbt ett engagemang där flera parter nu samarbetar kring en lösning för att tidigt kunna detektera infektionssjukdomar med covid-19 som exempel. Projektet är ett av de resultat som gör mig extra stolt och som är en början till en framtidsresa tillsammans.

Nationellt uppdrag gör framsteg

Inom ramen för vårt regeringsuppdrag Textile & Fashion 2030 etablerades en hel del kontakter under min tid i USA där vår Internationella Design Hackathon Konferens 2021 började ta form som ett internationellt koncept. Förutom planering av vår konferens har en rad andra aktiviteter genomförts inom regeringsuppdraget med etableringen av en nationell plattform. Företagens anslutning har varit i fokus och genom verktyget och den så kallade Framstegsmodellen får de hjälp att ta steg framåt i sitt hållbarhetsarbete. Med anledning av den rådande situationen har vi även vidareutvecklat vårt utställningskoncept Exposé. Den finns nu även digitalt,  ett unikt sätt att uppleva en utställning på.

Medieexponeringen har fortsatt varit stor även under detta år där vi bland annat deltagit i den nya SVT-serien ”Framtiden runt hörnet” som hade premiär i höstas. Vi har varit talare på WEAR Conference 2020 i San Francisco, deltagit i Digitally Yours, en digital samtalsserie genom svenska ambassaden i Sydafrika samt konferensen Moldova in Fashion.

Framtiden kommer inte bli som förr.
Icke desto mindre ser Smart Textiles fram emot ett spännande 2021.

Jag önskar dig en God Jul och Ett Gott Nytt År!

/Susanne Nejderås