Skip to content

Rätt kompressionstryck med ny matematisk metod

Rätt kompressionstryck med ny matematisk metod

Hur hårt ska man linda ett bandage för att det ska bli rätt tryck? Under alla år som kompression använts inom det medicinska området har detta diskuterats utan att nå en enad slutsats. Men nu börjar allt fler tecken peka på att hela den medicinska kompressionsbranschen är på väg mot ett paradigmskifte, eftersom att det nu går att mäta tryck på ett enklare och mer tillförlitligt sätt. Dessutom finns det nu en ny produkt som ger ett förbestämt tryck baserat på en matematisk modell.

PressCise är ett företag som utvecklar medicinska kompressionsprodukter i innovativa och patenterade textilier som tagits fram genom ett samarbete med Smart Textiles.

PressCise används idag främst i samband med bensår och ödem. Men att linda ett bandage är och har varit ett riktigt lotteri. När alla lindar på olika sätt varje gång och använder olika bandage, blir också resultatet varierande vilket kan leda till obehag, verkningslös behandling, skador och i värsta fall amputation. Trycket på ett bandage beror bland annat på benets krökning – hur hårt och hur många varv bandaget lindas. PressCise-bandaget har lodräta och vågräta streck som visar att man har lindat rätt, och tack vare dess unika elastiska materialegenskaper kan man vara säker på ett jämt tryck.

Torbjörn Lundh, professor i biomatematik vid Chalmers och Göteborgs universitet
Foto: Privat/ Anna Sigge

I takt med att vården generellt sett går mot en ökad digitalisering, finns det också ett ökat behov av kompression och tryckmätares spridning, där både kliniker och forskare börjar efterfråga siffror på tryck. Mer specifikt finns det i huvudsak tre saker på önskelistan: ett bandage som kan ge ett säkert och väldefinierat tryck, ett bandage som kan behålla  tryck över tid, och nu efter corona-pandemins intåg, ett bandage som går att använda i egenvård. PressCise-bandaget designades teoretiskt för att möta den första önskningen, men som lyckliga bonusar uppfylldes automatiskt även den andra och tredje.

Gammal metod gör utvecklingssprång

 – Kompressionsbehandling har åtminstone 4000 år gamla rötter, men trots det lägger man fortfarande bandage utan att veta vilket tryck man ger sina patienter. Det finns undersökningar som visar att knappt tio procent blir lindade med korrekt tryck. Detta är nu snabbt på väg att ändras i och med att allt fler trycksensorer gör sitt intåg och alltfler läkare efterfrågar alltmer precisa behandlingar i det sista området inom medicin som ännu inte är kvantifierat, säger Torbjörn Lundh som är professor i biomatematik vid Chalmers och Göteborgs universitet.

–Vi befinner oss mitt i stormens öga eftersom att vi har de enda kompressionsprodukterna som kan ge ett förbestämt tryck. Dessutom med en riktigt smart textil där vi utvecklat bort elektroniken, säger Josefin Damm,PressCise utvecklingsansvarig, tillika alumn från Textilhögskolan och före detta Smart Textiles-medarbetare.

PressCise produkter lämpar sig även för hemsjukvård och egenvård eftersom att de är enkla att applicera. En egenskap som är eftertraktad i pandemins spår, speciellt av äldre, som både är i riskgruppen och som ofta har problem med ödem eller bensår. Bara behandling av bensår utgör hela fyra procent av vårdens totala kostnad. Nästan allt är personalkostnader, vilket gör att hemsjukvård och egenvård också ger en stor ekonomisk fördel.Bilden till vänster visar ett sex månaders gammalt venöst bensår. Bilden till höger visar samma sår, läkt efter tre månader (ungefär halva den genomsnittliga läktiden) med hjälp av sårförbandet Epiprotect® och PressCise produkter, Lundatex® medical och Lundatex® stocking.

–Vi ska precis återstarta en klinisk studie på SÄS i Borås efter ett uppehåll på grund av covid-19, så nu behöver vi rekrytera patienter som lider av svullna ben eller ödem som det heter, berättar forskningsledaren Ulrika Källman vid SÄS.

Studien är finansierad av Vinnova och ska utvärdera PressCise nya kompressionsstrumpas  förmåga att minska benödem i jämförelse med traditionella kompressionsstrumpor. Vidare ska upplevd komfort, symtomlindring och användarvänlighet också utvärderas.

–Dessa typer av forskningsstudier är en avgörande komponent för att kunna utvärdera och verifiera innovativa produkter så att de på så sätt kan komma vården och patienterna till gagn. Vi är väldigt glada över att kunna genomföra studien i Borås, där våra produkter har sitt ursprung genom Smart Textiles och Högskolan i Borås, säger Josefin Damm.

Fler patientstudier på gång

Förutom patientstudien i Borås, pågår även en studie av svårläkta bensår på specialistkliniken S2Clinic i Linköping. Trots studiernas begränsade storlek tros behandlingen med en ny typ av mikrotransplantation, i kombination med PressCise kontrollerade kompressionsprodukter, ha potential att halvera sårläkningstiden samtidigt som det förbättrar kostnadseffektiviteten.

Vidare har PressCise en större planerad randomiserad studie på Stanford University Hospital, speciellt utvecklad för venösa bensår. Även denna studie är pausad på grund av pandemin, men kan förhoppningsvis vara en nyckel till en global marknad för de innovativa kompressionsprodukter som PressCise uppfunnit och utvecklat.


Läs mer om PressCise här

Här kan du läsa: ”Kompressionsbehandling ur ett patientperspektiv
– utvärdering av en ny innovativ kompressionsstrumpa med väldefinierat tryck i en randomiserad kontrollerad studie”