Skip to content

Smart tyg ersätter mänskliga förmågor – snart en verklighet

Smart tyg ersätter mänskliga förmågor – snart en verklighet

I början av veckan träffades representanter från tyska Offenburg University och Högskolan i Borås i DO-tank Center för en workshop under två dagar, som en del i EU-projektet SUITCEYES där Smart Textiles bidrar med en central textil del. Projektet syftar till att ta fram ett textilt system för haptisk kommunikation, bland annat för personer med dövblindhet.
Workshop i DO-tank Center
Från vänster: Nils-Krister Persson, Eva Lindell, Mathias Bräck, Lea Buchweitz, Arthur Theil och Li Guo. Foto: Vasilios Bartziokas

SUITCEYES är ett stort europeiskt tvärvetenskapligt projekt där fem lärosäten och två företag är inblandade, varav en av parterna är Högskolan i Borås tillsammans med Smart Textiles. Uppdraget spänner över drygt tre år och går i mål vid årsskiftet 2020/2021, med förhoppningen att ha en fungerande plattform för haptisk kommunikation för personer som lider av dövblindhet.

Nils-Krister Persson, docent vid Textilhögskolan, menar att vi kanske för första gången har kompetensen att på riktigt ta fram en smart textil som ska främja personer med funktionsnedsättning, där tyget ersätter sinnen såsom syn och hörsel.

– Det är ett i högsta grad multidisciplinärt projekt där en lång rad kompetenser, från sensorer och bildanalys till psykofysik och policys för funktionsnedsatta ingår. Smart Textiles bidrar med den centrala, textila delen där vi konstruerar textila strukturer. I själva verket bygger vi kanske för första gången en smart textil på riktigt som kan ersätta mänskliga förmågor, berättar Nils-Krister.

–  Idag tittade vi på hur textilen kan integrera de elektriska ledningsbanor som behövs och vilka tester vi vill göra framöver med personer som ska bära plagget, fortsätter han.

Plagget i fråga, som det experimenterades kring, är en väst prydd med en rad olika elektriska applikationer som fästs på tyget. Arthur Theil och Lea Buchweitz, båda forskare vid Offenburg University, stod för en del av utvecklingen och expertisen av hårdvaran.

– Vi har skickat västen mellan oss och Borås några gånger och kommunikationen har mestadels skett på Skype. Nu när vi är i slutskedet av att utveckla prototypen kände vi dock att det är bra att träffas så vi kan klämma, känna och lösa de kvarstående frågorna genom att workshoppa oss fram till lösningar. Det är ett under att vi fick med oss västen på flyget och att den inte misstogs för att vara en bombväst. Istället blev vi ifrågasatta för en tandkrämstub som vi fick göra oss av med, berättar Arthur och Lea.

Forskningsassistenten Eva Lindell, som också var närvarande på workshoppen håller med och ser ljust på framtiden för projektet. Förutom henne deltog också Mathias Bräck, innovationstekniker på DO-tank Center samt Li Guo, forskare vid Textilhögskolan.

– Jag tycker att vi har lyckats få en bättre bild av det elektroniska systemet genom att diskutera konstruktionen på djupet. Jag tror att vi inom en snar framtid att ta fram en prototyp som vi kan testa tillsammans med den tilltänkta kundgruppen. Det ska bli mycket spännande att följa resultaten därifrån, säger Eva.

Läs mer om Suitceyes