Skip to content

Trender och hållbarhet i fokus på ISPO

Trender och hållbarhet i fokus på ISPO

Hur håller man sig uppdaterad kring det senaste inom produktutveckling och hållbarhet? Ett svar på denna fråga är att besöka ISPO München, världens ledande mässa för sport- och idrottsprodukter. Mats Johansson, koordinator vid Smart Textiles och Science Park Borås, reste till södra Tyskland för att snappa upp de senaste trenderna och knyta nya kontakter.

– Jag har flitigt besökt ISPO sedan slutet av 80-talet. Det är en viktig mötesplats när det kommer till materialutveckling och hållbarhetsfrågor och ger möjlighet att skapa goda kontakter med den tillverkande industrin. Jag har en lång erfarenhet kring utveckling av olika membran och beläggningar på textilier, vilket jag delade med mig av till branschen, berättar Mats.

Mässan består av över 2 800 utställare och under två dagar stod många möten på agendan. De flesta diskussioner kretsade kring hållbarhet, med ett skriande behov hos företagen av mer kunskap inom ämnet.

– Det märks att industrin känner att tåget redan börjat gå när det gäller hållbarhetsfrågor. Det handlar inte längre bara om var och hur en produkt tillverkas, företagen måste tänka flera steg längre. Här söker företag kunskap och utbildning kring cirkulär ekonomi och hållbarhetsfrågor och vänder sig då till exempelvis Science Park Borås, Smart Textiles och Textilhögskolan vid Högskolan i Borås, fortsätter Mats.

Porträttbild på Mats Johansson
Mats Johansson
”Mycket återvunna produkter”

Under mässan presenterades nya innovationer och de produkter som förväntas etablera sig på marknaden nästkommande år. Även här fanns ett stort fokus på hållbarhet, men i många fall fanns det mer att önska enligt Mats.

– Det var mycket återvunna produkter på mässan. Det vill säga produkter som är skapade av återvunnet material. Men det som förvånade mig var att det fanns väldigt få konkreta tankar kring hur dessa produkter i sin tur sedan ska återvinnas. Man är cirkulär i sitt tänk, men löper inte hela linan ut när det gäller sin egen produkt, konstaterar han.

En annan dominerande trend är att fler och fler företag avstår från vissa miljöskadliga steg i tillverkningsprocessen, exempelvis färgning av textilier.

– Många kollektioner bestod av hela eller delar av plagg som inte var färgade över huvud taget. Det skapar då ett tyg av en vit-grå nyans och leder till mindre miljöpåverkan. Det skojades bland mina utländska kollegor om att det kommer bli en väldigt tråkig och färglös mässa nästa år om detta fortsatt dominerar, men ur ett hållbarhetsperspektiv är det såklart av stor vikt, avslutar Mats.

Årets mässbesök arrangerades av Wearable Technologies, en forskningspartner till EU-projektet Weafing, i vilket Högskolan i Borås deltar.