Skip to content

Jul- och nyårshälsning från Susanne Nejderås

Jul- och nyårshälsning från Susanne Nejderås

2019 har varit ett innehållsrikt och intensivt år som nu snart är till ända. Och med allt vi åstadkommit under året blickar vi nu framåt, och ut bortom Sveriges gränser, mot 2020.

När man är mitt uppe i ett intensivt arbete kan det ibland vara svårt att verkligen se det som har gjorts. Tiden rusar förbi och alltför sällan stannar man upp för en stunds reflektion. Därför känns det extra kul att nu i slutet av året kunna summera och visa upp det kvitto som vi har på allt fantastiskt som sprungit ur verksamheten.

Vi började året med att lansera Smart Textiles nya grafiska profil och i och med det en helt ny design för vår webbplats smarttextiles.se för att bland annat stärka kopplingen till Science Park Borås.

Under början av året startades även flera nya projekt varav den nationella plattformen för hållbart mode och hållbara textilier, Textile & Fashion 2030, började etableras på allvar. Under 2019 har en rad olika aktiviteter genomförts inom ramen för plattformen som till exempel Big Do, ett designhackaton som hölls för särskilt inbjudna företag i Do-tank Center och Textilhögskolans labb. Vi har även samlat företag till plattformens olika Textile Challenges, där vi utmanat deltagarna att ta ytterligare steg mot en mer hållbar verksamhet. Just nu utvecklas det som vi kallar Framstegsmodellen – ett självskattningsverktyg med syfte att ytterligare hjälpa företagen i omställningen mot en mer hållbar produktionskedja.

Under 2020 kommer vi också att möjliggöra för företagen att ansluta till plattformen för vidare samarbete och fortsatt uppbyggnad av den kunskapsbank som vi hoppas att plattformen ska utgöra.

Utblick för framtida samarbeten

Mediaexponeringen har varit stor och vi har synts i både SVT och TV4. Under nationaldagen visades framtiden textila plagg upp i den traditionella sändningen från Skansen. Flera radioreportage har gjorts bland annat i Ekot, Plånboken i P1, Klotet i P1 och P4 Sjuhärad Sveriges Radio. Tryckt press och digitala medier har bland annat bevakat vårt projekt F/ACT Movement och enskilda medarbetare har fått ta plats i media där de delat med sig av sin expertis.

Under hösten 2019 har vi arbetat fram en strategiplan för de kommande fem åren där vi tydligt visar vägen för hur Smart Textiles som en del av Science Park Borås utvecklas framöver. Smart Textiles är det textila verksamhetsområdet inom Science Park Borås där hållbarhet, internationalisering och innovation är några av drivkrafterna.

Internationalisering kommer att ligga högt på agendan under 2020. Mer om det går att läsa i artikeln om Smart Textiles i Silicon Valley.

Men redan under året som gick deltog vi i flera internationella aktiviteter. Bland annat var vi key note speaker på Design March på Island i mars och vi visade upp verksamheten i en fantastisk monter på den stora mässan TechTextil i Frankfurt i maj. Dessutom deltog vi på FNs stora miljökonferens UNEA 4 i Nairobi i Kenya.

Smart Textiles går nu med spänning och tillförsikt in i 2020.

Jag önskar dig ett God Jul och Ett Gott Nytt År!

/Susanne Nejderås