Skip to content

F/ACT nomineras till Nöjesguidens Göteborgspris

F/ACT nomineras till Nöjesguidens Göteborgspris

Uppdaterad 2020-02-10
Vinnare i kategorin Mode blev inte F/Act Movement.

F/ACT Movement är ett samarbete mellan re:textile, Göteborgsregionen och Swedish Fashion Council och finansieras av Västra Götalandsregionen, Naturvårdsverket och Avfall Sverige.

Under 2019 har tio stycken f/activister genomgått en shoppingdetox av nyproducerade kläder och istället fått ta del av hållbara alternativ, så som remake, second hand, styling, lagning m.m. Dessa f/activister har sedan kommunicerat sina upplevelser genom sociala medier, och framför allt på Instagram, där rörelsen har vuxit och inspirerat fler till att ändra sina konsumtionsmönster.

-Att f/activisterna har spridit sin upplevelse via sina egna kanaler har verkligen gett ringar på vattnet och nästan blivit en egen organism, långt utanför projektets ramar, vilket var precis vad vi önskade när vi startade. Massor av följare har taggat oss i inlägg där de till exempel visar second hand-fynd eller ett plagg som de har lagat. Jag tror inte att klimatångest funkar som ett sätt att få människor att ändra sina vanor, utan folk går snarare igång på att vara en del av något större – så som F/ACT Movement har blivit, berättar Olivia Whitehouse, kommunikatör för F/ACT Movement.

En ovanlig nominering

Att F/ACT Movement har nominerats till Nöjesguidens Göteborgspris tycker Olivia säger en hel del om tiderna vi befinner oss i. Klimatfrågan är mer aktuell någonsin och diskussionen kring mode och dess klimatpåverkan engagerar aktörer från många olika håll, till och med en plattform som traditionellt fokuserar på nöje och kultur. F/ACT Movement har rört sig i gränslandet mellan glädjen till mode och det personliga uttrycket samtidigt som det har fokuserat på kunskap och fakta kring modets påverkan på miljön. En kombination som attraherar många konsumenter som är frustrerade på den ohållbara situation modebranschen befinner sig i.

Motiveringen lyder : 

Initiativet för hållbart mode som letts av Re:textile, Göteborgsregionen och Swedish Fashion Council under 2019 har visat var skåpet behöver stå. Genom sina aktiveringar har de inspirerat och undervisat för en bättre modeindustri och för smartare konsumenter.