Skip to content

SmartX ska vässa smarta textilier i Europa

SmartX ska vässa smarta textilier i Europa

Smart textiles arrangerade den 26 november SmartX workshop i Do-tank Center. På plats fanns företag och forskare som vill växa sin business eller öka sin kunskap inom smarta textilier. SmartX-projektet ska bygga partnerskap och innovationer inom Europa där textil och elektronik möts. Pengar finns att söka.

Patrik Fajersson, delägare på företaget Facilette i Lidköping, som bland annat tillverkar kompletta stolssitsar av varptrikå, blev nyfiken på arrangemanget och anmälde sig.

– Det var lustigt för i pausen idag fick jag ett oväntat samtal från en kund som diskuterade möjlighet att mäta med elektroner, så jag kommer definitivt att söka om finanisering och försöka få till partnerskap, här eller i Europa, säger han.

Under workshopspasset fick företagen specificera vilka utmaningar de såg i värdekedjan för framtagning av smarta textilier. Även vilka mål och visioner de har för deras textila produkter gällande utveckling framåt. Marie Widén, en av arrangörerna på Smart Textiles, summerar träffen.

– Det finns ett stort behov att söka efter kompetenser utanför företagens egna specifika område för att nå målen. Och det är precis det som SmartX syftar till, att hitta partnerskap som kan uppfylla gapet som vi idag ser i värdekedjan för smarta textilier, säger hon.

Utmaningen, menar Marie Widén, är att få företagen att förstå vilka möjligheter de har att söka till projektet och att det krävs en del input från dem för att ansöka.

– Men den investeringen i tid kan ge dem fina möjligheter framöver, inte minst genom finansiering av projektet. Vi hoppas på en god respons och ser fram emot samverkan, säger hon.

Förutom workhops var det presentationer på agendan. Judith Bosch, koordinator för SmartX, introducerade programmet. Susanne Nejderås, verksamhetschef på Smart Textiles berättade om Smart Textiles etablering i Silicon Valley (USA) som är en del av att den internationalisering av textilområdet som pågår. Nils-Krister Persson, forskare vid Textilhögskolan i Borås, gav exempel på aktuell forskning inom området.

Kort om SmartX

SmartX är ett 3-årigt EU-finansierat program som ger små och medelstora företag samt start-ups i Europa möjlighet att ansöka om projektmedel (upp till 60 000 euro under ett år) samt att få stöd av coacher i programmet. Målet är att skapa nya affärer för smarta textilier och wearables på en marknad som endast i Europa förväntas uppgå till 3 miljarder dollar år 2024, jämfört med dagens 1,5 miljarder globalt.

Är du intresserad? Anmäl ditt företag genom att gå in på: https://www.smartx-europe.eu/ och fyll i ”Expression of interest”.