Skip to content

Smart Textiles i Portugal

Smart Textiles i Portugal

Smart Textiles fortsätter att positionera sig i världen. Den portugisiska huvudstaden Lissabon gästades under förra veckan av forskningsassistent Eva Lindell som talade på den internationella konferensen Smart Materials and Surfaces – SMS Conference, 23- 25 oktober.

Eva Lindell är verksam inom forskningsprojektet ”SUITCEYES” och presenterade forskningen under ämnesområdet Smart sensors, Smart Textiles, Wearables & Internet of things.

– Mitt budskap var att berätta hur vi integrerar teknik och smartness i textilier. SUITCEYES är ett bra exempel på hur komplext det är att utveckla smarta textilier och att vi måste kunna jobba på flera olika nivåer, säger Eva Lindell.

Hon lyfte fram hur projektet jobbar efter metoden att integrera funktion utifrån tre dimensioner: On, In och Off. On innebär att något kan monteras på den färdiga textilien. In betyder att själva tråden (garnet), exempelvis kan vara konduktivt (leda ström). Off är att plagget kan vara uppkopplat mot ”molnet”. Alla dessa tre delar är också slutmålet för SUITCEYES som är ett 3-årigt EU-projekt, som startade 2018, och som står för Smart, User-friendly, Interactive, Tactual, Cognition-Enhancer that Yields Extended Sensosphere. Projektet syftar till att utveckla haptiska gränssnitt genom att använda smarta textilier för att ge dövblinda nya kommunikationsmöjligheter.

– Mycket är konceptuellt men vi visade också att vi har fysiska saker att visa upp, såsom den gröna och schackrutiga västen samt den svarta klänningen som alla är exempel på plagg där textil är mycket mer än bara textil och kan komma till bredare användning, säger Eva Lindell.

Även Nils-Krister Persson, forskningsledare vid Smart Textiles, deltog på konferensen. Han summerar sina intryck från de konferenser, resor och workshops han varit på under året och menar att textil är ett spännande område som nämns i många presentationer och sammanhang, men…

– Utmaningen för oss på Smart Textiles och Högskolan i Borås som verkligen kan textil är att synas och att få fler arbetspaket i olika projekt. Det finns en risk att vi blir utkonkurrerade av stora forskningsteam som snabbt kan få fram konfektioner som syns och som anses innovativa, men som textilt egentligen håller en ganska tafflig nivå. Här måste vi stäppa upp, att vi snabbare, med mindre byråkrati, kan visa upp avancerade integrationer och snygga alster med snygg finnish i olika forskningssammanhang för rätt personer. Vi ligger helt rätt med vår forskning och den potentialen får vi inte tappa bort, därför är det så viktigt att vi syns internationellt och berättar om vår kompetens och våra resultat, säger Nils-Krister Persson.

Läs mer om SUITCEYES