Skip to content

Stort intresse för Smart Textiles i Kroatien

Stort intresse för Smart Textiles i Kroatien

Kroatien söker samarbete med Smart Textiles och vill veta mer om den framgångsrika triple helix modellen – samverkan mellan akademi, företag och myndigheter – som kännetecknar Smart Textiles och dess innovationsmiljö.

Det var anledning till att Nils-Krister Persson, docent och forskningsansvarig inom Smart Textiles, blev inbjuden till ett två dagars möte i staden, Varazdin, i nordöstra Kroatien, där han träffade stadens borgmästare Ivan Cehok och Sveriges ambassadör Diana Madunic och ett 30-tal speciellt inbjudna gäster, som alla ville ta del av Smart Textiles framgångssaga. Varazdin är en stad med textilindustri och en punkt i programmet var också ett fabriksbesök. Med på resan var också Jonas Widerström, internationell näringslivssamordnare, på Borås Stad.

– De var väldigt intresserade och imponerande av vår samverkan mellan företag, akademi och offentliga sektor och de projekt som vi driver tillsammans. Inte minst var de intresserade av hur vi byggt upp strukturer och nätverk för vår miljö med högskolan, maskinparken, Boråsregionen och Vinnova, säger Nils Krister och fortsätter:

– Jag berättade om dessa erfarenheter och gav exempel på några projekt, såsom vattenreningsprojektet Waterweave där vi med textil och svamp tar bort tungmetaller från utsläpp. Jag pratade om projektet Suitceyes och Molli-dräkten, som är ett unikt plagg och hjälpmedel för personer med spasticitet, rörelsehinder, ökad och minskad muskelspänning.

Två intensiva dagar

Han sammanfattar två intensiva dagar med stort intresse kring Smart Textiles och kan konstatera att tankemodellen med triple helix har kommit betydligt längre i Sverige än i Kroatien.

– Ja, här har vi tre världar som tydligt har adapterats till varandra och skapar kraft för innovation. Vi vet vikten av att det blir inget utan företagens medverkan samt stöttning från det offentliga. Det är avgörande för framgång, vilket också var ämnet i den paneldiskussion jag deltog i. Kroatien är fortfarande kvar i textil som kläder och söker därför samarbete med oss för att utveckla området till att omfatta andra saker.

Något avtal om formellt samarbete har dock inte undertecknats utan mötet var ett sätt för länderna att mötas och utbyta erfarenheter samt för Smart Textiles del en aktivitet i linje med strategin att bli alltmer internationell.