Skip to content

Smart Textiles önskar glad sommar

Smart Textiles önskar glad sommar

Våren blev händelserik och visar att vi alltmer verkar på en internationell arena. Jag tänker främst på inbjudan till FN:s workshop i januari med inriktning mot en cirkulär och hållbar textil värdekedja som bekräftade att vi har en viktig nationell och internationell roll. Vidare gav klimattoppmötet i Nairobi i mars oss en möjlighet att kommunicera vårt arbete med Textile & Fashion 2030 där vi enar Sverige för en hållbar textil- och modeindustri. Det känns oerhört inspirerande att nu finnas med i denna typ av sammanhang.

Arbetet inom hälsa och medicin och hållbarhet fortsätter att öka där vi startat flera projekt och aktiviteter under våren. Inom ramen för Textile & Fashion 2030 har vi haft vår första Textile Challenge vilket skapade stort intresse bland flera företag. Vår verksamhet har växt en hel del under året med såväl projekt och personer. Vi går in i en ny fas där vi efter 10 år nu tagit steget och bytt grafisk profil och i samband med skiftet har vi även lanserat en ny webb. Den nya fasen visar sig genom de många projekt vi arbetar med där många samarbetspartners ingår och tillsammans skapar vi banbrytande och innovativa resultat.

Vår internationella positionering märks också genom ett pilotprojekt som jag varit en del av under två månader i Silicon Valley i USA. Syftet var att vidareutveckla Smart Textiles internationellt och undersöka möjligheterna att bli den internationellt ledande innovationspartnern inom textil förnyelse. Vistelsen gav en fantastisk insyn i en innovationskultur i världsklass och vi tar med oss många värdefulla kontakter och erfarenheter hem inför det framtida arbetet.

Våren avslutar vi nu i Almedalen där vi deltar i ett seminarium inom textil och mode för att inspirera morgondagens konsument.

Jag önskar er alla en riktigt skön sommar och vi ser fram emot en höst med många nya projekt och samarbeten!

Susanne Nejderås, verksamhetschef