Skip to content

Smart Textiles knyter kontakter i Silicon Valley

Smart Textiles knyter kontakter i Silicon Valley

Susanne Nejderås, verksamhetschef för Smart Textiles, rapporterar från Silicon Valley där hon arbetar i ett pilotprojekt under sju veckor för att undersöka möjligheterna för Smart Textiles att bli den internationellt ledande innovationspartnern inom textil förnyelse.
Susanne Nejderås utanför Nordic Innovation House och Stanford University
Du är halvvägs in i din vistelse. Hur går arbetet med att utveckla Smart Textiles mot en mer internationell marknad?

– Pilotprojektet i Silicon Valley består av ett antal inriktningar, Textile&Fashion 2030 (Den nationella plattformen för hållbart mode och hållbara textilier, reds. anm.) och internationella samarbeten är två av dessa. Inriktningarna har olika fokus och målgrupp där Textile&Fashion 2030 riktas mot en policynivå och projektsamarbeten har fokus mot företag och universitet i området. För Textile&Fashion 2030 har en del relevanta kontakter knutits och möjligheter kommer undersökas för att koppla på företag och andra relevanta aktörer till den nationella plattformen. Gällande projektsamarbeten, har vi väckt intresse hos såväl intressanta forskargrupper som hos entreprenörer och stora företag här i området. Dessa kontakter följer vi nu upp och besök i Borås är redan inplanerade och följs upp framöver. Gränssnittet vi arbetar inom är ovanligt. Att tillhöra en Science Park är inget man förväntar sig här då det vanligaste är att man är en start-up som söker finansiering för att skala upp. Istället söker vi samarbeten för att tillsammans utveckla en idé vidare. Det är ovanligt och skapar en nyfikenhet här.

Du har bland annat deltagit i workshops inom Vinnovaprogrammet Tech Incubator (TINC) som är ett 4-veckors program öppet för nordiska start-ups att utveckla sin verksamhet i Silicon Valley.  Vad tar du med dig från programmet?

– Det är en fantastisk möjlighet för start-ups och programmet skapar förutsättningar att vässa och utveckla sin affärsidé med hjälp av världens mest erfarna mentorer. TINC – företagen under perioden menar på att programmet överträffat alla förväntningar och varit så värdefullt för företagets utveckling.  Det är en unik och otroligt uppskattad möjlighet som skapar förutsättning för att skala upp en idé med möjlighet till kommersiell succé.

Du arbetar på Vinnovas kontor som ligger i Nordic Innovation House, en plats för nordiska företag och start-ups som vill skapa samarbeten Silicon Valley. Hur är det att arbeta i den miljön?

– Nordic Innovation House är en skandinavisk hub och mötesplats för start-ups, etablerade företag och innovatörer. Denna mötesplats skapar möjligheter till att utveckla sitt nätverk såväl som sin affärsidé. Mötesplatsen är aktiv och har ett ständigt inflöde av sökande människor och företag med spännande ideér som vill hitta nätverk för att utveckla sin idé och produkt. Det är en berikande och väldigt spännande miljö som skapar en god och positiv energi för främst nordiska aktörer.

Vad har varit höjdpunkterna hittills med resan?

– Stanford universitet och dess storhet gör vem som helst hänförd. Det är ett fascinerande universitet med allt vad det innebär. Att 16 nobelpristagare, HP:s och Googles grundare tillsammans med många andra har en bakgrund från Stanford gör det hela än mer imponerande. Förutom Stanford är en reflektion den positiva grundsynen inför nya affärsideér och vilket behov de kan fylla. Insikten med att fokusera på behovet är en viktig lärdom. Utan den insikten kommer man inte långt här och tillsammans med den kommersiella affärsmodellen skapas intressen.

Vad kan Smart Textiles lära av Silicon Valley och tvärtom?

– Budskapet och vilket syfte det fyller är en förutsättning för att skapa intresse och utrymme här. Här är man strikt och väldigt fokuserad på hur man prioriterar sin tid och vad man lägger sin energi på. Som entreprenör, start-up eller företag måste man ha en genomtänkt idé och vilket behov den fyller för att få till ett första möte. Jag upplever att vi i Sverige är mer ödmjuka och tillgängliga än vad man är här. Vi lägger mer tid på att vägleda och hjälpa företag än vad man gör här. Här finns inte den möjligheten, konkurrensen är hård och man måste själv arbeta igenom sin idé till en nivå för att skapa intresse till ett första möte. Kanske kan det vara en lärdom för oss svenskar.

– Hållbarhetsområdet kopplat till Agenda 2030 och cirkulär ekonomi är mindre utvecklat i USA. I Sverige och Europa har vi under de senare åren arbetat mer fokuserat med detta område och än är det inte moget i USA. Med största sannolikhet kommer det finnas stora möjligheter till samarbeten inom området framöver. Idag skapar det nyfikenhet och är en stor angeläget för många om än mest på det emotionella planet. Det är inte riktigt moget i dagsläget men det är nog inte långt borta. När det väl är i fokus kommer USA sannolikt vilja stärka samarbetet, marknadsföra och sälja in konceptet helhjärtat. Och kanske är det vad som behövs för att förändringen ska ske på riktigt och i stor skala. Att skala upp är ju något man är bra på här.