Skip to content

Textil för dövblinda – ett av flera spännande EU-projekt

Textil för dövblinda – ett av flera spännande EU-projekt

Den 7 maj anordnade Science Park Borås frukostmöte om pågående EU-projekt, som en del av informationskampanjen Mitt Europa, 4-12 maj. Ett av projekten som Högskolan i Borås koordinerar är SUITCEYES som syftar till att personer med dövblindhet enklare ska kunna navigera med hjälp av smarta textilier.

Uppskattningsvis har 2,7 miljoner personer dövblindhet i EU. Docent Nils-Krister Persson, som företräder Smart Textiles i projektet, visade under frukosten hur en prototyp till ett hjälpmedel skulle kunna se ut.

– Personer som har dövblindhet kommunicerar oftast via teckenspråk i handen. Eller via beröringar på ryggen av en tolk. Nu undersöker vi möjligheten att kunna kommunicera via plagget. Genom att bygga in aktuatorer i plagget som trycker på olika punkter på ryggen eller på överarmarna ska personen kunna få informationen om hur exempelvis rummet ser ut eller veta vem som kommer. Det blir ett sätt att kunna navigera bättre i tillvaron. Och gör händerna fria, säger Nils-Krister Persson.

Tillsammans med forskarkollegor i Grekland, England, Tyskland och Nederländerna är målet att digitalisera haptisk kommunikation i textil. I gruppen finns kompetens inom bildanalys, elektronik, semantik, handikappvetenskap och psykofysik.

– Haptik är ett centralt begrepp i projektet och tillsammans jobbar vi med att ge textil aktiva haptiska egenskaper för att kunna överföra information, säger Nils-Krister Persson.

Intervjuer med dövblinda

Han är noga med att berätta att textil ska ses som komplement till mänsklig beröring.

– Vi har precis genomfört omfattande intervjuer med dövblinda personer och de uttrycker att mänsklig kontakt är den viktigaste språkformen, men att de tycker att kläder är intressant för det har man på sig i stort sett hela tiden och att det skulle kunna öka mobiliteten för denna grupp, säger Nils-Krister Persson.

Projektet pågår i tre år och ska vara klart vid årsskiftet 2020/21. Målet är att kunna visa upp en prototyp som ska kunna tillverkas. Den 22 augusti arrangeras ett internationellt symposium om haptisk kommunikation på Högskolan i Borås. Mer information om SUITCEYES blir det då.

Muskler av textil

Nils-Krister presenterade också EU-projektet Weafing med partners från flera europeiska länder som tillsammans ska utveckla tyg som har inbyggd förmåga att ändra form.  Det är en elektrisk styrd textil sammansatt av trådar precis som mänskliga muskler och verkar genom kontraktion också på samma sätt som mänskliga muskler.

Övriga EU-projekt som lyftes fram under frukostmötet var Circular Hub som är en plattform för att hjälpa företag inom mode textil och möbelindustrin att ta ställa om till cirkulära affärsmodeller. Ett annat projekt är Innovation Square som syftar till skapa innovationer inom svensk möbelindustri och att utnyttja innovationsmiljön i Smart Textiles för inredningsindustrin.

Sverige deltog i år för tredje året i informationskampanjen Mitt Europa. Syftet med kampanjen är att ge möjlighet till EU-finansierade projekt och företagssatsningar att öppna upp sina dörrar och ge allmänheten möjlighet att upptäcka och lära sig mer om hur EU-pengar gör nytta i samhället.

Läs mer om projekten:

Circular Hub
Innovation Square
SUITCEYES
Weafing

Läs även artikeln: EU-pengar gör nytta på högskolan