Skip to content

Hon tar Smart Textiles till Silicon Valley

Hon tar Smart Textiles till Silicon Valley

Susanne Nejderås, verksamhetschef på Smart Textiles
Susanne Nejderås, verksamhetschef på Smart Textiles.

Nu åker Susanne Nejderås, verksamhetschef för Smart Textiles, till Silicon Valley för att undersöka möjligheterna att bli den internationellt ledande innovationspartnern inom textil förnyelse.

I Sverige är Smart Textiles, som är en del av Science Park Borås och Högskolan i Borås, en ledande aktör inom textila innovationer, men internationellt finns mark att erövra. En förhoppning med resan är att utveckla verksamheten ännu mer just internationellt. Genom ett sju veckor långt pilotprojekt i Kalifornien ska verksamheten göra en omvärldsanalys och få insyn i den världskända kulturen som Silicon Valley utgör.

– En spännande vision är att göra en kulturöverföring hit till Borås. Vi vill också manifestera och visa upp vårt arbete inom Smart Textiles och hitta nya projektsamarbeten där, till exempel inom IT och textil, berättar Susanne Nejderås.

– Intresset för Smart Textiles Showroom är stort, såväl nationellt som internationellt. En idé är att etablera någon form av ”Smart Textiles Showroom Silicon Valley Hub”. Det skulle kunna bli starten till en vandringsutställning med valda delar ur vårt showroom i Borås – en Smart Textiles Showroom Roadshow.

Susanne Nejderås stannar i Silicon Valley i sju veckor. Under tiden fortgår hennes chefsuppdrag med stöd av Erik Bresky, VD för Science Park Borås.

Pilotprojektet i Silicon Valley finansieras av Vinnova.

Text: Anna Kjellsson, kommunikatör Högskolan i Borås.
Foto: Anna Sigge och Mostphotos