Skip to content

Nationella kunskapsgrupper skapar samverkan för att nå nya nivåer

Nationella kunskapsgrupper skapar samverkan för att nå nya nivåer

Kunskapsgrupperna inom den nationella plattformen Textile & Fashion 2030 har haft sin första träff. Aktörer från flera delar av Sverige med olika kompetenser kopplat till textil och hållbarhet deltog under en heldag i Borås. I grupperna fanns representanter från Naturvårdsverket, Återvinningsindustrierna, TEKO, Lunds Universitet, RISE, Stockholms Universitet och Textilhögskolan.

Syftet med första träffen var att lära känna varandra och göra en kartläggning av vilka forum deltagarna är med i, hur man arbetar idag och hur man kan kompletterar varandra. Lena-Marie Jensen på Smart Textiles är koordinator för kunskapsgrupperna.

Tanken är att grupperna genom sina respektive nätverk ska fånga upp initiativ och projekt som pågår och verka för samarbete för att kunna nå nya nivåer tillsammans. I arbetet framåt kommer grupperna bland annat generera projekt att arbeta med inom ramen för Textile & Fashion 2030 samt genomlysa de globala klimatmålen för att se hur plattformen ska kunna bidra till att uppfylla målen.

Följ gärna Textile & Fashion 2030 på LinkedIn eller besök www.textileandfashion2030.com  för mer information kring kommande aktiviteter och senaste nyheter.