Skip to content

Smart Textiles given aktör på FN:s miljökonferens

Smart Textiles given aktör på FN:s miljökonferens

Smart Textiles var för första gången på plats på det globala klimattoppmötet UN Environment Assembly, som denna gång hölls 11-15 mars i Nairobi, Kenya. Verksamhetschef Susanne Nejderås ingick i den svenska delegationen under ledning av miljöminister Isabella Lövin.

UN Environment Assembly, 11-15 mars i Nairobi, Kenya

– Vi skapade många relevanta kontakter under dagarna och jag fick möjlighet att berätta om den nationella plattformen Textile & Fashion 2030, som är den svenska regeringens uppdrag om hur SmartTextiles ska leda utvecklingen mot minskad miljöbelastning inom textil- och modeindustrin, säger Susanne Nejderås.

Även om Textile & Fashion 2030 benämns som en nationell plattform menar Susanne Nejderås att plattformen i allra högsta grad är en global angelägenhet och involverar alla aktörer i textil- och modeindustrin. Angreppssättet är att titta på hela livscykeln, hela produktens värdekedja, från råmaterial till produktion och återanvändning av plagg.

– Ett tydligt mål vi har, som också utgår från flera av FNs 17 globala mål, är att livslängden på ett plagg ska gå från 2 år till 10 år. Detta kräver en stor omställning av hela branschen, globalt, och där Smart Textiles vill ligga i framkant i utvecklingen. Konferensen blev ett mycket bra tillfälle för oss att lyfta fram vår roll i omställningen, vårt bidrag men också vikten av att samtliga aktörer nu bidrar, säger hon.

Susanne Nejderås, verksamhetschef på Smart Textiles, var på plats på FN:s klimattoppmöte i Nairobi 11-15 mars.

Nytt initiativ lanserades
Under konferensen lanserades ett nytt initiativ ”The UN Alliance for Sustainable Fashion” där aktörer som vill verka för att hitta nya metoder för hållbart mode ska kunna vara med. Branschen är väl medveten om att saker måste förändras. I deras pressmeddelande som gick ut under konferensen står att modeindustrin är den näst största konsumenten av vatten och ansvarar för 8-10 procent av de globala koldioxidutsläppen – mer än både den internationella flyg- och sjöfarten tillsammans.

– För att framställa 1 kilo bomull krävs 10 000 liter vatten, och inte nog med det, en rad kemikalier används också i flera delar av produktionskedjan. Det är ohållbart, det inser och förstår alla, säger Susanne Nejderås när hon sammanfattar konferensen: 

– Konferensen och inte minst invigningen präglades av den tragiska flygolyckan dagen före där flera av de inbjudna deltagarna omkom, men det var ändå väldigt tydligt under själva konferensen att det är hög tid för modeindustrin att agera. Det finns en tydlig enighet bland världens ledande politiker att vi måste lyckas med FNs klimatmål och att det känns mycket bra att Smart Textiles är en given aktör i detta sammanhang. Vi fick ett väldigt fint bemötande bland deltagarna.

Läs mer om konferensen här