Skip to content

Inkubatorn bygger europeiskt fashion tech-nätverk

Inkubatorn bygger europeiskt fashion tech-nätverk

I projektet DeFINE byggs ett nätverk tillsammans med branschledande aktörer inom fashion tech. Bolag inom segmentet erbjuds stöd i affärsutveckling och affärsmodellering. Syftet är att bygga branschöverskridande nätverk mellan traditionella modebolag och traditionella techbolag för att hitta nya produkter och tjänster och koppla dem till en affärsutvecklingsstruktur.

Som Sveriges främsta affärsutvecklingspartner för textil- och modebranschrelaterade startups, har Inkubatorn i Borås inlett ett samarbetsprojekt som syftar till att identifiera startups med tillväxtpotential inom fashion tech, för att sedan bistå dem med affärsutveckling och kommersialiseringsstöd i en internationell kontext.

I projektet DeFINE (Developing a Fashion-tech Innovation Network for Europe) ingår bland andra London College of Fashion, Euratex, EBI, Fondazione Politecnico di Milano och L’Institut Francais de la Mode i Paris.  De olika aktörerna bidrar med olika kompetenser där Inkubatorn i Borås är den ledande affärsutvecklingsleverantören. Syftet är att bygga branschöverskridande nätverk mellan traditionella modebolag och traditionella techbolag för att hitta nya produkter och tjänster och koppla dem till en affärsutvecklingsstruktur som även innefattar finansiering.

– Sverige är starkt som modeland ur varumärkessynpunkt och vi ser att det händer saker på startupscenen, men strukturerna för att ge bolagen bästa möjliga stöd för att bygga bättre produkter och tjänster inom fashion tech behöver utvecklas. För att ge nya startups de bästa förutsättningarna måste vi uppdatera och stärka vårt nätverk av samarbetspartners med marknadens makthavare, primärt utanför Sveriges gränser, säger Simon Hjelte, affärsutvecklare på Inkubatorn i Borås med fokus på fashion tech-bolag.

DeFINE löper under tre år och kommer att leverera nätverkshändelser, utbildning, mentorstöd och kunskapsutbyte för yrkesverksamma hos projektaktörerna, med huvudfokus på att utveckla de startups som ingår i projektet. Utvalda bolag får stöd i affärsutveckling, affärsmodellering, marknadsetablering och kopplas dessutom upp i ett affärsängelnätverk.

Den 21 mars arrangerar Inkubatorn i Borås en så kallad Info Day på Textile Fashion Center i Borås för att informera startups om hur de kan vara en del av det nätverk som nu byggs upp samt få coaching i form av affärsutveckling och mentorskap samt finansiering i en internationell kontext. Dagen innefattar även ett program där ledande branschaktörer pratar om och diskuterar fashion tech ur olika synvinklar. Smart Textiles bidrar till delar av programmet på Info Day och kommer även att finnas tillgängliga som en resurs i mentorsprogrammet inom projektet.

Läs mer och anmäl dig till Info Day