Skip to content

Kan du utmana den svenska möbelbranschen?

Kan du utmana den svenska möbelbranschen?

Den svenska möbelindustrin och svensk formgivning står inför spännande utmaningar och förändringar. Det finns en rad faktorer som driver detta såsom mer medvetna konsumenter och inköpare, nya upphandlingsvillkor, ny teknik och digitalisering som möjliggör ny form och produktion samtidigt som nya cirkulära affärsmodeller ändrar spelreglerna och skapar en ny typ av lönsamhet. Alldeles för få formgivare tar ut svängarna och förnyar sig i detta landskap.

Med utmaningen Innovation Square 2020 vill Science Park Borås, Interior Cluster Sweden och Svenska Mässan tillsammans driva utvecklingen framåt. Syftet med utmaningen är att hitta nya innovativa lösningar och cirkulära möjligheter. Ambitionen är att samverka för att nå internationell konkurrenskraft, ny kostnadsbild och nå ut via nya kanaler.

Först ut i arbetet mot en mer innovativ svensk möbelindustri är en fåtölj i trä, framtagen av den småländska formgivaren Dan Ihreborn i samarbete med Stolab i Smålandsstenar. Denna fåtölj med sin produktionstekniskt utmanande formgivning är ett exempel på nya grepp inom svensk möbelindustri. Fåtöljen har sex utmaningar, tekniska svårigheter, som är lösta tack vare nära samarbete mellan formgivaren, produktionschefen och maskintillverkaren.

Fåtölj av Dan Ihreborn

Startskottet för utmaningen Innovation Square 2020 gick under Trä & Teknik 2018 på Svenska Mässan. Science Park Borås och Interior Cluster Sweden bjöd in till en dag fylld med inspirerande seminarier där också utmaningen presenterades närmare. Resultatet av utmaningen kommer att visas upp i olika sammanhang under 2020, både nationellt och internationellt.

Läs mer om utmaningen på Innovation Squares hemsida.