Skip to content

EXIT19

Jun 05

june 5th

Textiles, technology and economics meet in one final exam exhibition. We call it EXIT.

The day starts at Borås Congress and continues in the Textile Fashion Center with fashion shows, exhibitions and posters.

New for this year at EXIT is an event about sustainability where engineers and designers meet.

There will be run way show, sustainability and festivity. The day starts at 09.00 and ends at 17.00.

Balder and The Company restaurants are open if you want to buy food and drinks.

EXIT19

Jun 05

5 juni

Textil, teknik och ekonomi möts i EN examensutställning.
Vi kallar det EXIT.

Dagen startar på Borås Kongress och fortsätter i Textile Fashion Center med modevisning, utställningar och posters.

Nytt för i år på EXIT är ett event om hållbarhet där ingenjörer och designers möts.

Det blir catwalk, hållbarhet och festlighet. Dagen börjar vid 09.00 och slutar vid 17.00.

Restaurang Balder och The Company är öppna och serverar mat och dryck.