Skip to content

Blåljuspersonal och innovatörer blickar framåt med Smart Textiles

Blåljuspersonal och innovatörer blickar framåt med Smart Textiles

Smart Textiles höll i värdskapet under en dag då samverkansprojektet First Responders 2.0 samlade organisationer och innovatörer från olika delar av Sverige för en träff i Do-tank Center i Borås. Företagen som var på plats presenterade ny spännande teknik, som i framtiden ska svara mot de behov och utmaningar som blåljuspersonal står inför.

Bakom projektet står WIN Guard, som till stor del är finansierade av MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). Deras huvudsakliga uppdrag är att sammanviga näringslivet med offentlig sektor för att hitta framtida lösningar för effektivare räddningsinsatser och säkrare arbetsmiljöer. Johan Persson, projektledare för WIN Guard, menar att initieringen av projektet är en viktig inspirationskälla för aktörerna.

–  Genom att sammanföra organisationer med företag skapas unika förutsättningar för kunskapsutbyten och innovativa framtidslösningar, berättar han.

En stor del av utvecklingen för medicinska applikationer står Smart Textiles för, som bedriver  framgångsrik forskning i området med fokus på textilier och kläder. Nils-Krister Persson, docent och ansvarig för Smart Textiles Technology Lab, var en av talarna som bland betonade betydelsen av samarbetet med medicinska aktörer.

– Våra kläder är idag viktigare än någonsin, både hur de används i dagligt bruk men också de potentiella användningsområden som de kan användas till, inte minst inom medicin. Det är de som skyddar oss från den yttre världen och dess utmaningar, men också för att övervaka och ha stödfunktioner med hjälp av sensorer. Genom tillfällen som detta skapas samarbeten som gör att vi kan rikta forskningen och skapa en säkrare och bättre arbetsmiljö, säger han.

Augmented Reality (AR), en virtuell träningssimulering, från företaget HeroSight

Förutom alla intressanta presentationer från såväl innovatörer som räddningspersonal, så fanns också möjligheten att klämma, känna eller rent av prova på några av de lösningar som tagits fram. Erik Elvermark från Stockholms brandförsvar testade en ny utbildningsform av första hjälpen på en docka genom Augmented Reality (AR), en virtuell träningssimulering, som företaget HeroSight tagit med sig.

– Även om tekniken inte är helt färdigutvecklad så kan jag verkligen se potentialen i den i och med att det finns ett så stort behov. I dagens utbildningar så används ofta skådespelare med sminkade sår och dylikt för att det ska bli mer verklighetstroget. Med den här lösningen hade vi kunnat utbilda fler och på kortare tid, säger han.

I en radiointervju i P4 Sjuhärad Sveriges Radio från den aktuella dagen kan du bland andra höra Nils-Krister Persson beskriva hur tekniken i en strumpa som kan förutse fall fungerar.