Skip to content

Framåt för svensk ull

Framåt för svensk ull

Ull istället för fjädrar i påskriset.

Hur kan man använda svensk ull på helt nya sätt?

Går det till exempel att tillverka slitstarka golv av ull eller kan ull bli en köksbänk? Liknande idéer och oväntade användningsområden diskuterades vid en workshop i Do-tank Center som hölls den 11 april.

Intresset var stort. Cirka 60 personer från olika företag och organisationer med ull som gemensam nämnare hade hörsammat Smart Textiles och RISE (Research Institutes of Sweden) inbjudan att lyssna på föreläsningar i Do-tank Center i Borås och för att ta fram nya innovativa idéer kring framtida ullprojekt.

Workshopen är en del i projektet Svensk ull i framtiden som drivs gemensamt av Smart Textiles och RISE och är ett sätt att samla branschen. Utmaningen för samtliga aktörer är att ta tilllvara på all den ull som finns i landet, och minska svinnet av svensk ull.

Linda Nydén, projektkoordinator vid Smart Textiles, kommentarer dagen:
– Stora delar av den svenska fårullen används inte. Istället importeras ull från andra delar av världen. Vi är övertygade om att svensk ull kan tas tillvara och att produkter tillverkade av svensk ull kan utvecklas – om vi samarbetar. Målet som vi hade satt upp inför workshopen var att få fram 10 nya innovativa idéer att jobba vidare med i projektform. Det målet nådde vi med råge, säger hon.

Nästa steg blir att göra en prioritering av vilka idéer som har potential att bli projekt samt vilka företag/organisationer som vill medverka.