Skip to content

Hälsa och Medicin

Forskning och utveckling inom området Hälsa och Medicin (inklusive Sport och PPE), där material som kan mäta och övervaka patienters hälsotillstånd testas, är mycket eftertraktat i samhället. Stora vinster kan ses för både patient och hälso- och sjukvården där patienten får möjlighet att ta ett större ansvar för sin egen behandling och därmed spara resurser utan att försämra kvaliteten i vården.

Textil som renar vatten

Kopplingarna till sportområdet är starka då man ser tydliga samband mellan ett hälsosamt sportliv och minskat medicinskt behov. Exempel på utvecklingsprojekt under året är en EKG-tröja med sensorer, en trycksårsförebyggande sittdyna och det internationella samarbetet som ska utveckla ett plagg för att kunna mäta och övervaka hosta.