Den 27 april genomfördes en workshop med personal från Scanias design, utveckling och inköpsavdelningar.

Syfte med workshopen var att diskutera textila materialegenskaper och processtekniker för en framtida utveckling inom området. Även praktiska försök genomfördes i textilhögskolans verkstäder.
 – Personbilar och i synnerhet lastbilar innehåller en stor andel textila material. Man brukar räkna med 4-5m2textil för en personbil att jämföra med 15-20m2 för en lastbil. Smarta textilier kommer sannolikt i framtiden innebära nya möjligheter i förarmiljön och inom trafiksäkerheten, säger Susanne Nejderås, ansvarig för Business Innovation inom Smart Textiles.

Scania var mycket positiva och såg ett stort värde i seminariet som gav nya kunskaper samt nya impulser och tankar för framtiden.

2010-05-17_scania_workshop