ST_bild_news_waterweave

Tyg som renar vatten

2 miljoner till vattenreningsprojekt

 

Den vattenreningsteknik som utvecklats inom Smart Textiles får ca 2 miljoner i verifieringsmedel från Vinnovas satsning VinnVerifiering.

– Nu får vi en rejäl chans att ta nästa steg och testa och produktifiera den textilt baserade vattenreningstekniken, säger Nils Krister Persson, föreståndare för Smart Textiles Technology Lab och forskaren bakom tekniken.

Det hela är ett bra exempel på hur man kan ta forskningsresultat vidare från labbet mot produkt. Nils-Krister har under flera år arbetat med flera olika tekniker för att rena vatten. Ett sätt är att fästa fotokatalytiska partiklar på tyg. Detta tyg sänks sen ner i vatten, det kan vara en bäck eller en damm. När sen solljus träffar ytan på textilen startar kemiska reaktioner som bryter ner mikroorganismer som bakterier och amöbor. Ett annat sätt är att arbeta med bioteknik och fästa en speciell sorts svamp som får växa på tyget. Många svamparter har  förmåga att ta upp tungmetaller lösta i vatten, exempelvis lakvatten eller dagvatten. Tack vare textilen får man i bägge fallen ett mobilt system för vattenrening, dels från mikroorganismer, dels från tungmetaller. Det går lätt att avlägsna tyget ur vattendraget när det är dags. I de fall där man använt svamp på textilien för man även bort metaller från naturen när tyget tas bort.

Projektet heter Waterweave, tekniken har utvecklats tillsammans med forskaren Patrik Lennartsson vid Högskolan i Borås.