WargoTex Development – framtidens textilhantering

 

På grund av avsaknad av system för storskalig insamling, sortering och återvinning slängs idag stora mängder uttjänta textilier i soporna och bränns. Projektet WargoTex Development, där Re:textile är en av projektdeltagarna, ska utveckla möjligheterna att bättre ta tillvara på dessa resurser.

 

Textilkonsumtionen i Sverige ökar snabbt och en stor del av den textil som konsumeras hamnar i avfallspåsen. Även inom sjukvård, transport och inredning genereras stora mängder textil. Det finns både ekonomiska och miljömässiga fördelar av att återanvända textil. Målet med WargoTex är att kraftigt öka insamling av kasserad textil och föra in dessa i en cirkulär ekonomi där de används både för återbruk och som råvara i nya material.

Den insamling och sortering som sker idag organiseras framförallt av välgörenhetsorganisationer i liten skala. Dessa organisationer har redan idag problem att hantera de volymer som människor skänker. För att samla in en större andel kasserad textil och kunna ta tillvara på textil som råvara krävs en industriell hantering. WargoTex kommer att driva utvecklingen av storskaliga system och sorteringsteknologier för återbruk och återvinning. Arbetet med WargoTex kommer att ske i nära samarbete med både välgörenhetsorganisationer, modekedjor och representanter för återvinningsindustrin.

Re:textile är en av deltagarna i projektet. Genom att bidra med viktig kunskap och genomföra pilotprojekt inom textilsortering tillsammans med deltagande företag hoppas Adrian Zethraeus, projektledare för Re:textile, utveckla sorteringskriterier som därefter kan bli underlag för nya tester.

”Att kreativ design och affärsutveckling är nyckelfaktorer att möjliggöra cirkulära flöden, det vet vi. Nu handlar det om att generera praktiskt kunskap om det stora HUR:et för den cirkulära omställningen. Målet i förlängningen är att skapa mer kunskap kring hur det cirkulära systemet ska riggas för att vara både hållbart och lönsamt”, säger Adrian Zethraeus.

 

Projektet som pågår under två år finansieras av RE:source tillsammans med deltagande projektpartners.

Projektledare för projektet är Wargön Innovation/Innovatum.

Deltagande projektparter är Högskolan Väst, Science Park Borås/Re:textile, Berendsen Textil Service, Circle Economy, Emmaus Björkå, Myrorna, Röda Korset och Röda Korset Vänersborg, Texaid, Lindex, Varner, KappAhl, Forbo Flooring AB, Ragn-Sells AB, OP Teknik AB, Re:Newcell AB, Sellhelp AB, Vänersborgs kommun, Uddevalla Energi AB, Trollhättan Energi AB, Sörab, Swerea IVF och The Loop Factory.

 

Text och foto: Lisa Dohlnér Lundwall