3d vävning3

Vävning i 3D

Det går faktiskt att väva tredimensionellt – i ett enda stycke! Beroende på vilken teknik och material som används kan 3D-väven få många användningsområden, som t.ex. bilsäten med integrerad stolsvärme – allt tillverkat i en och samma process. Genom att väva in elektroder i textilen kan den även mäta EEG, d.v.s. hjärnans aktivitet, på för tidigt födda barn. Prematura barn har mycket känslig hud och de metoder som används idag för EEG är komplicerade, tar lång tid att applicera och ger lätt tryckskador på dessa små och känsliga patienter. Med hjälp av den mjuka, fjädrande 3Dkonstruktionen i textil kan man istället forma bekväma ”mössor” med målet att kunna övervaka barnets EEG dygnet runt.
FORSKARE: Siw Eriksson