Waterweave pressmedd

Vattenrening med smart textil kan ge pris

Företaget Waterweave är nominerade till Venture Cup för en innovation som består av smart textil som renar vatten med enbart solljus som källa.

Den textila innovationen är resultatet av forskning inom Smart Textiles, en del av Högskolan i Borås, och kan komma att bli till stor hjälp i till exempel flyktingläger där bristen på rent vatten kan vara ett problem. Waterweave kan även komma att användas för att rena dagvatten här i Sverige.

Vattenreningssystemet bygger på forskning av Smart Textilesforskaren Nils-Krister Persson och Patrik Lennartsson vid Högskolan i Borås. I Waterweave har sedan Maria Knutsson och Sandra Melin från Chalmers entreprenörsprogram engagerats för att kommersialisera produkten.

Enkelt uttryckt handlar det om ett textilbaserat vattenreningssystem som dessutom är billigt. Ett tyg sänks ned i vatten, till exempel en damm, bäck eller bassäng och fungerar som ”ett konstgjort sjögräs”. Har man en beläggning med så kallat fotokatalytiskt material på tyget får man i kombination med solljus en process som dödar bakterier och andra mikroorganismer. Om man i stället har en beläggning med svamp, till exempel indonesisk matsvamp, renar man i stället vattnet från tungmetaller genom en joniseringsprocess.

Nu har Waterweave också fått ett erkännande genom att vara ett av de nominerade företagen i tävlingen Venture Cup, där en regionfinal arrangeras tisdag den 16 december på Lindholmen i Göteborg. Waterweave tävlar i kategorin ”miljö och energi” och har chans att vinna 20 000 kronor. Vinner de också hela regiontävlingen får de ytterligare 80 000 kronor. Det arrangeras också en Sverigefinal i kategorin ”bästa affärsplan” senare.