2010-07-07_qanuk_snoflinga_huvudbildQanuk – snöflinga på grönländska – är ett nytt spännande och innovativt utvecklingsprojekt som initieras av Smart Textiles och Scandinavian Outdoor Group. Projektet Qanuk utmanar ert företag, att genom innovation och nytänkande, skapa produkter på konceptnivå, för kalla klimat. Projektet, med temat funktion och komfort, ger ert företag nya krafter och kunskaper för framtidens utveckling av konkurrenskraftiga, kommersiella produkter. 

Målet med projektet är att ett antal prototyper och produkter skall utvecklas inom olika funktionella användningsområden (t.ex. strumpor, underställ, handskar, mössor, ytterplagg). Dessa skall sedan testas och utvärderas i laboratoriemiljö samt i Arktismiljö med aktivt arbetande människor. 

Genom workshops, seminarier och arbete tillsammans med Smart Textiles ges ni tillgång till nya möjligheter att nå nya kommersiella lösningar. Projektet består av en kompetensutvecklande del, med fler företag i samverkan, samt en projektinriktad individuell del.

Den arktiska urbefolkningen har tusenåriga kunskaper att med hjälp av naturens resurser leva i den mest oförlåtande av alla miljöer. Vi kan lära och inspireras mycket av deras sätt att leva i symbios med natur och djur för att utveckla detta i moderna produkter.

Isbjörnen känns igen på sin vita päls. Pälsen är ständigt tjock och vit och varje hårstrå är ihåligt för att ge optimal isolering mot kyla. Genom biomimetik kan vi eftersträva att förstå uppbyggnaden av isbjörnens päls för att bättre klara kalla klimat.

Medverkan i projektet innebär delfinansiering från Smart Textiles och egen medfinansiering genom egen insatt arbetad tid. I övrigt gäller Smart Textiles regler för företagsdriven FoU.

Är du intresserad?

Skicka oss en ansökan med en beskrivning av ditt företag, dina produkter och varför du vill vara med i detta projekt. Ansökan ska vara inne senast den 1 november 2010. Projektstart beräknas till januari 2011. 

Om du vill veta mer om Qanuk, kan du kontakta Susanne Nejderås på tfn: 0702-16 84 55

Ladda ner en utskriftsvänlig version om projektet här.