En halv miljon kronor finns att hämta för Västra Götalands små eller medelstora företag som vill driva projekt och utvecklingsinsatser. Innan den 30 april ska intresserade företag lämna in sin ansökan till Västra Götalands Regionen.

 

För att kunna ansöka ska projekten eller utvecklingsinsatserna drivas för att bland annat stärka företagets internationella konkurrenskraft och bidra till en mer energieffektiv produktion och konsumtion.

Stödet fås genom så kallade FoU-kort, där möjlighet finns att söka FoU-kort Bas eller FoU-kort Avancerat.   Baskortet innebär forskningsmedel på max 35 000 kr medan det avancerade kortet kan ge medel på upp till 500 000 kr.

Senast den 30 april ska ansökan vara inne.

 Läs mer här