Tröjan mäter dina rörelser

2012-06-07_sensortrojajpgI ett samarbete med Smart Textiles har forskningsinstitutet Imego tagit fram tröjor som ska mäta rörelsemönster. Under Göteborgsvarvet i maj testades tröjorna på fyra löpare.

Sensortröjororna är egentligen framtagna för medicinska sammanhang. Främst för diagnostik av neurotiska sjukdomar som t.ex. epilepsi eller Parkinson. Rörelsemätningssystemet, som har utvecklats av Imego, har även anpassats för att integreras i en tröja. Systemet registrerar rörelsen hos bäraren och dessa data ska ge ett bättre underlag för läkaren att behandla patienterna.

– I dag genomgår patienten tester på sjukhuset i samband med läkarbesöken. Hur patienten däremot har fungerat i vardagen får läkaren förlita sig på patientens egna subjektiva omdömen. Objektiva data skulle ge läkaren mycket bättre förutsättningar för en korrekt behandling. Att vi valde att integrera komponenterna i en tröja var ett enkelt sätt att lösa mätningen eftersom alla bär kläder, förklarar Jan Wipenmyr på Imego.

En del av EVINN

Eftersom Imego, precis som Smart Textiles är inblandade i projektet EVINN – då tekniska innovationer i samband med idrott ska locka internationella idrottsevenemang till regionen runt Skagerack och Kattegatt – valde de att testa tröjorna under Göteborgsvarvet. 
– Vi har en tanke att komponenterna även skulle kunna användas på löpare, dels för att publiken ska kunna följa rörelserna under loppets gång, men också för att kunna analysera olika löpstilar i efterhand. 
– Löparna som sprang kände sig inte störda av elektroniken så resultatet var gott. Dock har vi inte hunnit analysera datan ännu, säger Jan Wipenmyr.

Sensortröjan är ännu i prototypstadium och nästa steg är att börja göra mätningar i medicinska sammanhang. 

Fotnot: Projektet genomförs inom Smart Textiles Prototype Factory. Läs mer om vad det innebär