pressciseT Lundh

Three cardiovascular problems solved by mathematics and realized by knitting

Det 26 februari berättar Torbjörn Lundh hur matematiken kan vara användbar i medicinska samarbeten mellan olika vetenskaper.
Detta gör han genom att presentera tre textila projekt som han har utvecklat i samarbete med kärlkirurgen Erney Mattsson och Smart Textiles. Det gäller Unravelling stent – en stickad stent som kan repas upp när den fyllt sin uppgift, Presscise – ett bandage som lindas med ett konstant tryck och Y-graft – ett textilt blodkärl. Under seminariet kommer Torbjörn Lundh att berätta hur matematik kan användas på mer eller mindre oväntade sätt i tvärvetenskapliga samarbeten. Torbjörn Lundh är professor i matematik vid Göteborgs Universitetet och Chalmers Tekniska Högskola. Föreläsningen anordnas av MedTech West och hålls på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg.