2012-12-18_textilt_arvFöränderliga textilier – det är grunden i Linda Worbins forskning. Hon fascineras av nya material som kräver en annorlunda designprocess. Men också av traditionella tekniker och hur man kan använda det textila arvet för nyskapande. 
– Det har resulterat i ett experiment med växtfärger för att hitta textilier i ständig förändring, säger hon.

Linda Worbin undervisar och forskar vid Textilhögskolan. Efter sin avhandling ”Designing dynamic textile patterns” 2010, ansvarade hon för Design Lab inom Smart Textiles, ett centrum för utveckling och forskning om nästa generations textila produkter. Hon är numera engagerad i projektet ”Involving the machines”, där hon tillsammans med Hannah Perner-Wilson och Mika Satomi utforskar kombinationen automatiserade processer och hantverk för tillverkning av elektroniska textilier, så kallade E-textilier. En övergripande tanke är att hantverkskicklighet och automatisering tillsammans möjliggör tillverkning av mer unika produkter.

Just nu testar Linda Worbin nya idéer och har identifierat två spår som hon vill jobba vidare med. Under rubriken ”A textile underwater garden” undersöker hon om de gamla kemikalierna från den tidigare textilindustrin i Borås kan återföras från botten av ån Viskan och användas i nya textila uttryck.
– De är vårt textila arv som ligger där, säger Linda Worbin. Tänk vad spännande om vi skulle kunna återanvända färgresterna. Växter kanske kan absorbera dessa färgämnen. Och vi skulle kunna använda växterna till att färga nya textilier.

Det är ett konstnärligt projekt i första hand men handlar också om att ta tillvara resurser och öka medvetenheten om en industriprocess med stor miljöpåverkan som fortfarande används på många håll i världen.

När hon började ta hem vatten och växter för att testa sin teori, formades också hennes andra projektidé. Att designa för förändring och hållbarhet handlar inte bara om fysisk hållbarhet och återvinningsbara material. Människor har också behov av förändring. Ett plagg som är föränderligt i sig själv håller längre även ur ett estetiskt perspektiv.
– Traditionell design utgår från ett statiskt utseende men med nya material kan vi skapa textila produkter som förändras beroende på hur de används. Jag vill gå ett steg längre och se om vi kan ta fram textilier som är i ständig förändring, till exempel genom att använda enbart naturliga färgämnen.

Hemma i trädgården finns numera ett färgningskök i växthuset där hon testar hur växter färgar textilier och hur färgerna sedan förändras över tid.
– Det känns som om jag är tillbaka där jag startade nu fast från ett annat håll, säger Linda Worbin.

Text: Florence Oppenheim
Foto: Ulf Nilsson

______________________________________________________________________________________

Denna artikel är urspungligen publicerad i Högskolan i Borås magasin 1866. Här kan du ta del av hela magasinet