Teknik för textil vattenrening får tillämpningsstöd 

Textil, solljus och titandioxid. De är de avgörande komponenterna i en vattenreningsteknik som tas fram inom den textila forskningen vid Högskolan i Borås. Nu ska tekniken utvärderas för tillämpning, till exempel i flyktingläger.

Det är Nils-Krister Persson ­­- knuten till bland annat Textilhögskolan och Smart Textiles-initiativet – som har tagit fram tekniken, som nu blir ett bidrag från Högskolan i Borås till statens satsning på forskningsinnovation via de så kallade Innovationskontoren som upprättats på lärosäten runt om i landet. Projektet är överlämnat till verifikation via Innovationskontor Väst, vilket innebär en genomgång av hur möjligheterna ser ut att tillämpa forskningsresultaten.Nils-Krister_Persson

— Bland annat ska de se över möjligheterna att använda tekniken för att rena vatten i flyktingläger, där det finns stora behov av att oskadliggöra mikroorganismer som till exempel E coli-bakterier, berättar Nils-Krister Persson.

Han har ägnat många år åt att undersöka hur man kan använda textilier vid vattenrening och betonar att det inte är fråga om att använda textilierna som filter. Istället handlar det om att textilien blir en reaktor för en kemisk reaktion, så kallad fotokatalys. När solljus träffar textilierna – som har fått en beläggning av titandioxid – och det smutsiga vattnet, sker en kemisk process som gör att mikroorganismerna dör.

Tekniken att använda titanoxid vid vattenrening är inte ny, men att använda det tillsammans med textilt material är nyskapande

— Fördelarna är många. Dels är det lätt att lyfta ut textilierna och på så sätt få med sig alla lämningar av mikroorganismerna, dels är det en billig low tech-teknik som innebär att man i princip kan använda vilka textilier som helst.

Ytterligare en vattenreningsteknik som forskas fram vid Högskolan i Borås, får nu stöd av Innovationskontor Väst. Det är ett forskningssamarbete mellan Textilhögskolan och Institutionen Ingenjörshögskolan – Nils-Krister Persson och Patrik Lennartsson – som undersöker möjligheten att rena vatten från olika metaller genom textilier där man har odlar biomassa. Tänkbara tillämpningsområden är gruvindustrin.

Att vända sig till Innovationskontor Väst med sin forskning är ett bra sätt att ta den vidare till nästa nivå, menar Nils-Krister Persson.

— Jag ser det som ett sätt att få input kring om man behöver gå vidare med forskningen och om det är dags att försöka nyttiggöra sina resultat. Det är också ett sätt att få en överblick över hur en möjlig marknad skulle kunna se ut.

Fakta om Innovationskontor Väst

Innovationskontor Väst har till uppdrag att ge stöd till enskilda forskare och forskningsverksamheter i frågor som rör innovation och nyttiggörande av forskningen och dess resultat. Stödet omfattar rådgivning kring nyttiggörande i många olika former: bland annat kring kommersialisering, patentering och licensiering och forskningssamverkan.

Innovationskontor Väst har inrättats av Chalmers på uppdrag av staten. Det har partnerskap med ytterligare sju lärosäten: Göteborgs Universitet, Högskolan Väst, Högskolan i Skövde, SLU Skara, Högskolan i Borås, Högskolan i Jönköping och Högskolan i Halmstad.