Susanne Nejderås huvudtalare på CPES2018

 

CPES2018-konferensen pågick under dagarna 23-24 maj där 40 talare delade med sig av sin expertis. En av huvudtalarna under konferensen var Susanne Nejderås, verksamhetschef på Smart Textiles. Susanne talade om Smart Textiles verksamhet och roll i utvecklingen av smarta, hållbara textilier etableringen av ett innovationssystem och branschöverskridande samarbeten. Intresset för Smart Textiles verksamhet var stort och många nya, internationella kontakter knöts under konferensen.

CPES2018 – printable, flexible, wearable electronics symposium är Kanadas främsta konferens och mässa inom ”wearables”. Konferensen organiseras av intelliFLES Innovation Alliance och hålls på Centennial College’s Conference Centre i Toronto. intelliFLEX som är en icke-vinstdrivande branschallians, arbetar för att accelerera utvecklingen inom området och har fler än 300 medlemsorganisationer runt om i Kanada. Konferensen fokuserar på ”wearables” och innovationer inom bland annat flexibla kretsar, applikationsprogram och smarta textilier. Förutom talare, hölls också seminarier, pitch sessioner, paneldiskussioner, workshops och nätverksträffar under konferensens två dagar.

Susanne deltog även i ett frukostseminarium med den nystartade organisationen Women in Flexible and Hybrid Electronics (FHE) STEM där det diskuterades hur man kan attrahera fler kvinnor till branschen och där det nyinstiftade priset Women in FHE STEM award delades ut.

 

Text: Lisa Dohlnér Lundwall