STP9 SmartArt, Ljudabsorberande och Färgskiftande väggtextil

Företag: Swerea IVF
Projektledare: Anders Bergner
Projekttid: 2009-06-26 – 2010-12-31

Beskrivning:
Som ett led i fokuseringen att nå den optimala arbetsmiljön för operatören har CGM tillsammans med Smart Textiles nu startat upp ett utvecklings-/forskningsprojekt för att ta fram en produkt som både fungerar som en ljudabsorbent och som en lägesindikering av den rådande situationen i kontrollrummet.

Vi vill samtidigt ge operatören en omgivning som skapar lugn och harmoni under arbetspassen där förändring och omväxlig av interiören kan vara en välkomnande faktor, och där valet av ett lugnt motiv har en rogivande egenskap.