STP8 Textilt formpressad möbel

Företag: Fredrik Färg
Projektledare: Fredrik Färg
Projekttid: 2009-03-26 –

Beskrivning:
Utvecklingsprojektet består av att skapa metoder för att kunna konfektionera möbler i självbärande textiler utan att använda sig av dyra formverktyg och pressar. Projektet utgår från termoplastisk återvinningsbar polyesterfilt som genom sin unika sammansättning av smältbara fibrer och nålfilt kan pressas till i princip vilken form som helst.

Nackdelen med dagens tillverkningsmetoder är att formverktyg för att skapa formpressade produkter är stora investeringar för en producent, vilket i sin tur medför långa serier för att produkten skall bli lönsam. Just denna problematik handlar detta projekt om; att kunna skapa möbler utan dyra formverktyg. Arbetets process hämtar inspiration från skrädderiets principer, proportioner och grundformer för att på samma sätt som det klassiska herrmodet och dess skräddare gör, skapa komplicerade tredimensionella strukturer som ser självklara och enkla ut.