STP7 En revolutionerande cykelhjälm

Företag: Hövding Sverige AB
Projektledare: Anna Haupt
Projekttid: 2008-10-15 – 2009-03-02

Beskrivning:
Undersöka möjligheterna för att integrera smart textiles i cykelhjälmen för användarfeedback. Projektet resulterar i ett innovativt användargränssnitt för en innovativ produkt, ett snyggt och spännande helhetsintryck som kommer att attrahera konsumenterna.