STP5 Nanofibrer för sårvårdsprodukter

Företag: Mölnlycke Health Care AB
Projektledare: Jonathan Kelley
Projekttid: 2006-12-15 –  2009-06-30

Beskrivning:
Mölnlycke har kontinuerligt behov av att utveckla befintliga och nya sårvårdsprodukter mot ökat tekniskt mervärde. Syftet med projektet är att integrera designade nanofiber i valda produkter i Mölnlyckes sortiment. I produkterna ska nanofibrerna bidra med ett ökat tekniskt mervärde och därmed bidra till förbättrade egenskaper och ökad konkurrenskraft för Mölnlycke. Flera idéer finns idag hur Mölnlycke kan använda nanofibrer för att höja det kliniska och tekniska värdet och egenskaper hos befintliga produkter. En idé baseras på att ta fram en bakteriedödande nanofiberduk, designad för att ge en unik och predikterbar frisättning av det bakteriedödande ämnet. I en annan produkt kommer den designade nanofiberduken att bete sig smart och stimulera sårläkning genom att frisläppa ett extracellulärt matris protein.