STP2 Latta Hybrid, Självbärande textila material i möbel

Företag: Anna von Schewen
Projektledare: Anna von Schewen
Projekttid:  –

Beskrivning:
Latta projektet startade som ett experiment att skapa en mjuk och komfortabel sittmöbel utan en mängd stoppmaterial. Målet har varit att minska materialåtgång, få en låg vikt samt ett lätt uttryck. Utgångspunkt har varit en korsettkonstruktion, en struktur som består av styva men flexibla band eller lattor som hålls samman av en textil väv. Experiment med lattornas konstruktion, bla fjäderstål, glasfiber, titan och formpressat trä har lett fram till en konstruktion som bygger på formpressade trälattor som träs in i en kanalsydd textil. Denna uppbyggnad ger en stol som stödjer den som sitter samtidigt som den följer kroppens form och rörelser. Dock är monteringsmomentet, att trä lattorna in i textilen, både svårt och tidskrävande. Genom att lattorna har en kurvatur måste alla träs i samtidigt.