STP1 WarmTex

Företag: FOV Fabrics AB
Projektledare: Fredrik Johansson
Projekttid: 2008-06-09 – 2009-12-31

Beskrivning:
Projektet WarmTex avser att utreda möjligheterna att använda FOV’s innovation inom konduktiva värmande textilier för användning inom vården, speciellt i samband med kirurgisk operation (Temperature Management). Marknadspotentialen är idag stor för värmeprodukter eftersom kostnaden anses vara hög vilket gör att alla patienter inte får värmehjälp vid operation.

Inom projektet WarmTex kommer ett antal potentiella spår utvärderas, som integrerat i befintlig operationsutrustning samt som separat produkt. En sådan produkt kommer att generera ett stort mervärde för slutkunden vilket ligger väl i linje med FOVs affärsidé som går ut på att kombinera olika material och teknologier för att maximera kundnyttan.