2010-10-12_ygraft_graftenEtt textilt blodkärl med unik design ska förbättra livskvaliteten för hjärt- och kärlsjuka. I Smart Textiles-projektet “Y-graft i människoanpassad textil” har utvecklingen kommit så långt att innovatörerna Erney Mattsson och Torbjörn Lundh förhoppningsvis ska börja testa blodkärlet under hösten. I framtiden väntar en stor marknad för det patenterade kärlet. 
– Vi hoppas kunna lägga produktionen av “Y-graft” i Sverige, säger de.

Projektets utveckling rimmar väl med Smart Textiles mål och visioner. De företagsbaserade projekten ska leda till produktion och ökad tillväxt, något som alltså är fullt möjligt med det stickade blodkärlet. 
– Vi har några tekniska problem vi måste lösa. Men under hösten tror vi att vi kan börja testa det nya kärlet på djur, säger kärlkirurgen Erney Mattsson – en av upphovsmännen bakom Y-graft.

2010-10-12_yraft_innovatorernaBakgrunden till idén har gäckat forskare och kirurger i många år. Inom ett år efter bypass-operationer drabbas ca 30 % av patienterna av att insatt bypass täpps igen av levrat blod. 
– En bypass-operation görs oftast vid hjärtat eller benen vid åderförkalkning. Ett extra blodkärl sätts då in för att leda blodet förbi förkalkningen, förklarar Erney Mattsson.

– Problemet som uppstår inom ett år för vissa patienter är den extra ärrbildningen som sker kring det nya blodkärlet vilket minskar blodflödet, blodet levrar sig och bypassen blir igentäppt. Det kan sluta med hjärtinfarkt eller att patienten tvingas amputera benet.

Formad efter naturen

Ärrbildningen uppstår när det sker ökad turbulens, det vill säga att blodet inte får något bra flöde. Tidigare har forskare försökt lösa problemet med olika typer av läkemedel men utan framgång. 
– Vi har genom datasimuleringar och beräkningar hittat den bästa formen för ett kärl som följer människans natur, vilket de “gamla” bypass-kärlen inte gör, säger biomatematikern Torbjörn Lundh.

2010-10-08_jamforelse

Bilden till vänster visar hur en bypass görs idag. Till höger är Y-graften som är utformad efter människans natur.

I prototypframställningen har de använt sig av ett väl beprövat polyestermaterial och fått stor hjälp av Smart Textiles kompetenser. 
– Vi är fantastiskt imponerade av de innovativa och duktiga tekniker på Textilhögskolan som har hjälpt oss. Vi hade aldrig kommit så här långt utan den tekniska hjälp som vi fått, säger Erney Mattsson.

2010-10-12_ygraft_samarbete

Företagen möter akademin i trikålabbet. Torbjörn Lundh och Erney Matsson har fått tekniska hjälp av bland annat Lars Brandin (mitten), tekniker på Textilhögskolan, i framställningen av det stickade blodkärlet.

  • Fakta: Bypass-operationer

 

 

  • Årligen genomgår 1,3 miljoner människor i världen en bypass-operation
  • Av dessa får 30 %, ca 400000 människor inom ett år problem med ärrbildningar
  • Y-graft är patenterad i Sverige och patentansökan för ytterligare 42 länder är inlämnad
  • Den största marknaden är USA med ca 800000 bypass-operationer om året
  • Ett konstgjort blodkärl kostar idag mellan 5000-10000 kronor.

Text: Therese Rosenblad
Foto: Jan Berg
Illustrationer: Erney Mattsson/Torbjörn Lundh