ST-201 TWOOD

Twood AB utvecklar i samarbete med Smart Textiles, Wargön Innovation och SWT Development ett nytt biobaserat material av textilt spill, framtagen med en ny och innovativ teknik. Projekts syfte är att identifiera och utveckla produktionsprocessen med mål att ta fram prototyper och utvärdera materialets egenskaper.