Projektet ska utveckla en prototyp som genom sensorisk stimulering kan minska tvångsåtgärder inom psykiatrisk vård. Projektet är ett sammarnete mellan Smart Textiles och Psykiatriska kliniken vid Södra Älvsborgs Sjukhus.