ST-191 Daily Flex Quilt

Projektet syftar till att ta fram en prototyp till räddningsfilt anpassad för räddningstjänst. Produkten har sin utgångspunkt i att förhindra hypotermi, men också att fungera som hjälpmedel i daglig räddningstjänst.