Vidareutveckling av ST-180 med inriktning på Informationsspridning och upprivningsförsök tillsammans med företag.