ST-187 Textilåtervinning – konkreta erbjudanden kring återvinning av specifika material

Vidareutveckling av ST-180 med inriktning på Informationsspridning och upprivningsförsök tillsammans med företag.