ST-184 Förstudie av trycksårsförebyggande fäll av fårull

Förstudien syftar till att utvärdera om ull material kan utvecklas till ett trycksårsförebyggande hjälpmedel.