ST-181 Kompressionsprodukt för behandling av venösa bensjukdomar

Företag: PressCise AB

Målsättningen med projektet är att kliniskt verifiera vår produkt Lundatex® System. En kompressionsprodukt bestående av ett bandage (Lundatex® medical) som levererar ett väldefinierat tryck oberoende av vem som applicerar eller storleken på benet, vilket används tillsammans med s.k. ´patchar´ (PressPatch™) i kardborrematerial, vilka appliceras utanpå bandaget för att åstadkomma ett högre, effektivare arbetstryck. Produkten är avsedd för patienter med kroniska venösa bensjukdomar så som till exempel bensår. Under projektet kommer vi att vidareutveckla vårt produktkoncept, CE-märka produkten samt genomföra en patientstudie tillsammans med en nationell samt en internationell bensårsklinik.