ST-180 Undersökning av effekten av mekanisk rivning och efterföljande behandling på spinnbarhet av återvunnet material

Företag: Swerea IVF

Metoder för att mekaniskt regenerera fiber har varit desamma under lång tid och involverar mekanisk separation av tyg med hjälp av textilrivare. Processen bryter sönder fibrerna till kortare längder och producerar ett grövre garn. Vid mekanisk återvinning av textilmaterial bestäms kvalitén på det återvunna materialet av längden på fibrerna och graden av degradering. Fiberkvalitén är ett problem vid mekanisk återvinning eftersom materialet i användarfasen brutits ner i viss mån, när materialet sedan rivs sker ytterligare en påverkan på materialet avseende fiberlängd då fibrerna går av när tyg och garn tycks isär. Det innebär att det återvunna materialet kan ha stor variation i fiberlängd. Projektet eftersträvar ökad kunskap angående kontroll av mekanisk rivning av textil och bearbetningsprocesser för maximal fiberlängd och god kvalitét på garn och produkter. Projektet avser se på möjligheter att skonsamt riva textilt material och vad som då krävs av utrustning för detta ändamål. Dessutom önskar projektet se på metoder för karaktärisering av rivet material för att därmed kunna förutsäga kvalitet på det rivna materialet samt bedöma spinnbarhet.