ST-179 Livsmedelkonservering med textilier

Företag: Lunderbart Konsult

Tänk dig att du bor i ett land där det odlas och växer ett överflöd av saftig frukt, men att det inte går att bevara den så att det räcker hela året. Så är det till i exempelvis Mocambique. Här blir skördade frukter och grönsaker snabbt förstörda om de inte äts omedelbart och mycket frukt når aldrig slutkonsumenterna. Detta projekt möjliggör småskalig koncentrering av fruktsaft i utvecklingsländer. Med hjälp av en ny teknik skall saftiga frukter kunna torkas till att innehålla så lite vatten att de kan bevaras. Detta ger en hälsosam produkt som inte utsatts för allehanda kemikalier.