ST-177 Textil elektronik för trådlös överföring

Företag: Knalten AB

Projektet är ett samarbete mellan Knalten AB, Textilhögskolan och Smart Textiles. Projektet baseras på en huvudidé med trådlös effektöverföring med hjälp av ickestrålande radiofrekventa strömmar som patenterades 2014. Målet är att integrera denna teknik i textil.