ST-176 Made from Air – klimatpositivt mode

Företag: Dedicated Institute

Projektets mål är att skapa textilfibrer och tillverka kläder gjorda på växthusgas och luft med hjälp av en ny tillverkningsmetod. Projektet är ett samarbete mellan Smart Textiles och Desicated Institute.